Lokacije

Zaklada Zajednički put djeluje na više lokacija.

Središnji ured Zaklade nalazi se u zagrebačkom naselju Savica, na adresi Miljackina 42a.

Javne aktivnosti Zaklade organiziraju se u najvećoj mjeri u Senior centrima. Jedan se nalazi na Jarunu (na adresi Hrgovići 93a) a drugi je smješten u Donjem gradu (ulica kralja Zvonimira 17). Centri su opremljeni za provedbu programa za grupe do 30 korisnika. Korisnici učlanjivanjem u Zakladu Zajednički put stječu pravo na pohađanje programa koji su za njih besplatni. Organizacije civilnog društva i građani mogu prostore centara koristiti za programe sa starijim osobama bez naknade i uz logističku podršku Zaklade Zajednički put.

Osim u sklopu Senior centara, programi se iznimno provode i u prostorima mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti, budući da smo mapiranjem potreba korisnika ustanovili da im je blizina sadržaja ključna. Uspostavljaju se partnerstva s mjesnim odborima a programi se trenutno provode u njih 4.

U istoj zgradi sa Senior centrom Jarun smještena je i Zajednica stambenih jedinica s 4 stana apartmanskog tipa.