Projekti u provedbi

 

Za djelovanje Zaklade Zajednički put od velike su važnosti njezini partneri s kojima provodimo programe kojima je cilj unaprijediti status starijih osoba u našem društvu. Posebno smo zahvalni organizacijama s kojima već godinama provodimo programe kao što su rad na informatičkoj pismenosti u suradnji s Djecom medija, poticanje volonterstva mladih u suradnji s organizacijom SKAC Palma i zdravstveno savjetovalište u suradnji s Hrvatskom crvenim križem.

Uvijek smo otvoreni za uspostavu novih suradnji - ukoliko ste zainteresirani za provedbu programa u našim prostorima i/ili s našim korisnicima, slobodno nam se obratite

Centri zajednice

Od 1. listopada 2022. godine provodimo projekt Centri Zajednice. Projekt okuplja zagrebačke organizacije civilnog društva K-zonu i Vestigium te Zakladu Zajednički put s ciljem razvoja potencijala društveno-kulturnih centara unutar lokalne zajednice u gradskim četvrtima Trešnjevka Sjever, Trešnjevka Jug i Donji grad.

Partnerske organizacije povezuje postojeća infrastruktura centara kojima upravlja - Šesnaestica na Trešnjevki-Sjever (K-zona), Vestigium na Vrbanima te Senior centra Donji grad i Senior centra Jarun (Zajednički put), a putem kojih će se raditi na jačanju sustava podrške za pružanje usluga ranjivim skupinama (LGBTIQA+ osobe, mladi, starije osobe): kroz umrežavanje lokalnih organizacija civilnog društva, edukacije o radu s ranjivim skupinama, fokus grupe s građanima/kama s ciljem analiza njihovih potreba te uključivanje istih u volonterske programe. Uključivanjem partnerske organizacije JM Norway omogućit će se primjena pozitivnih inozemnih primjera praksi rada u lokalnoj zajednici kroz uvid u njihov rad s ranjivim skupinama i po pitanju podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti.

Projekt će ojačati kapacitete lokalne zajednice kroz uspostavljenu strukturu centara zajednice u tri gradske četvrti te razvojem modela suradnje građana/ki i organizacija civilnog društva. Stanovnici/e triju zagrebačkih kvartova će direktno biti uključeni u oblikovanje specifičnih programskih aktivnosti u svojim lokalnim centrima zajednice; između ostalog s ciljem poboljšanja socijalne podrške i samoprihvaćanja LGBTIQA+ osoba (Šesnaestica), savjetodavnih i kreativno-edukacijskih aktivnosti za seniore (Seniorski domovi) te sudioničkog upravljanja programom (Vestigium). 

Projekt će u svom trajanju aplicirati model Centara zajednice na više dionika civilne scene ali i na kvartovsko-upravljačkoj razini, i to kroz poticanje razvoja društveno-kulturnih programa rada s ranjivim skupinama u dodatnih osam mjesnih odbora unutar tri obuhvaćene gradske četvrti, a koji posjeduju prostorne resurse za uključivanje građana/ki u svoje djelovanje.

Trajanje projekta je od 1. listopada 2022. godine - 31. prosinca 2023. godine.
Njegova je ukupna vrijednost EUR 87.698,79 a sredstva su osigurana preko Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.
Kontakt: Marino Sorel, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0917978840
Web: https://voxfeminae.net/udruga-k-zona/ 

************************************

puSHEd - protect, understand, support: help the elderly

Tijekom 2021. godine odobrena je podrška još jednog projekta iz EU fondova u kojemu Zaklada sudjeluje kao partner:  “puSHEd - protect, understand, support: help the elderly” (nositelj: B.a.B.e.). Budžet projekta iznosi 208,716.71 EUR (udio Zaklade Zajednički put je 36.121 EUR). Početak projekta planiran je za 6.mjesec 2022., a uloga Zaklade kao partnera bit će da, na temelju iskustva rada sa starijim osobama, provodimo aktivnosti sa starijim žrtvama nasilja, kao i osobama koje rade sa starijim ženama.

***************************************

Senior 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj

Trenutno je u provedbi i projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda u kojemu Zaklada sudjeluje kao partner: "Senior 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj" (nositelj: Matica umirovljenika). Trajanje projekta: 28.10.2020. – 28.10.2023. godine, ukupna vrijednost projekta: 3.587.979,28 HRK a udio Zaklade iznosi 43.018,95 HRK. Cilj projekta je dugoročno razvijanje i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja Republike Hrvatske nakon 2020. godine.