Zagovaranje

Zaklada zajednički put zagovara pozitivne promjene umrežavanjem, javnim kampanjama i istupima.