Javna izlaganja

Posebno je za misiju Zaklade važan njezin javni rad kojime predstavljamo svoje djelovanje ali i približavamo tematiku starenja stručnoj i široj javnosti. 

Redovito smo sudjelovali na događanjima kao što je godišnja Konferencija hrvatskih psihologa, Tjedan psihologije, Konferencija socijalnih radnika, i međunarodnim susretima kao što su internacionalni gerontološki kongresi, svjetske konferencije socijalnih radnika itd. Redovita su i predavanja na hrvatskim sveučilištima.

Posebno smo ponosni na naše Seniore koji su predstavljali rad Zaklade na javnim događanjima, primjerice na info štandovima na Gerontološkom tulumu u Gradskom parku Zrinjevac, kao i u sklopu sajma Pravo doba i time sudjelovali u mijeni javne percepcije starijih osoba.