Razvoj centara digitalne inkluzije

Procjenjuje se da 80 milijuna građana EU nikada nije koristilo internet pri čemu se ta brojka odnosi prvenstveno na ranjive skupine koje zato otežano sudjeluju u životu zajednice, u zagovaranju svojih prava i ostvarenju svojih potreba. Digitalnom tranzicijom povećava se i rizik od digitalnog jaza, a građanima otežava sudjelovanje u političkom i javnom životu, pa samim time i u razvoju demokratskog društva.

U suradnji s nekoliko drugih organizacija civilnog društva, Zaklada Zajednički put razvija mrežu Centara digitalne inkluzije u kojima će se provoditi program razvoja digitalnih kompetencija. Uključeni mladi volonteri će tako biti dodatno obrazovani u području digitalnih vještina kao i o metodici prijenosa znanja starijim osobama kojima će se na taj način omogućiti aktivnije sudjelovanje u društvu.