Senior 2030 -Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj nastala je u sklopu istoimenog projekta financiranog iz ESF fonda u kojem je nositelj Matica umirovljenika Hrvatske a partneri su Grad Zagreb, Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Zaklada "Zajednički put", Matica umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije, Matica umirovljenika Krapinsko-zagorske županije, Matica umirovljenika Dubrovačko-neretvanske županije, Matica umirovljenika Grada Osijeka, Matica umirovljenika Primorsko-goranske županije, Matica umirovljenika Međimurske županije, Matica umirovljenika Grada Zagreba. Projektom će se razviti dijalog i jačati suradnja između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja Republike Hrvatske nakon 2020. godine.