Mreža za razvoj digitalne pismenosti koja je formirana potkraj 2020. godine s općim ciljem jačanja međusektorske suradnje i izgradnje kapaciteta dionika iz civilnog, javnog i privatnog sektora za istraživanje i razvoj digitalnog društva u Hrvatskoj. Mreža provodi znanstvena istraživanja, na temelju istraživanja daje preporuke razvoja javnih politika, te ispituje potrebe i razvija ljudske potencijale nužne za njihovu provedbu. Ciljevi Mreže: 1. Razvoj digitalnog građanstva; 2. Razvoj digitalnog obrazovanja; 3. Digitalna transformacija rada i zanimanja. Pokretači Mreže su Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište Sjever, Institut za javne financije, Visoko učilište Algebra, Centar tehničke kulture Rijeka, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Institut za razvoj i inovativnost mladih, Hrvatski informatički zbor, Hrvatski savez informatičara, Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Hrvatska udruga poslodavaca, Udruga „Dobar dan“ i Telecentar. Grad Zagreb kao Zakladnik je u istu mrežu pristupio 2021.