nekoliko generacija žena

ŽENE U FILANTROPIJI – jučer, danas, sutra

Brojna istraživanja pokazala su da žene imaju specifičan obrazac davanja što je posljedica njihove socijalizacije, stoga žene ne daju na isti način kao muškarci. Utemeljene u tradiciji volonterstva i dijeljenja, žene u filantropsko davanje donose novu dimenziju koju karakterizira partnerstvo i snažan osobni angažman te koja mijenja tradicionalne načine funkcioniranja filantropije i prikupljanja financijskih sredstava.

Već stoljećima žene usmjeravaju svoje djelovanje i materijalna sredstva na stvaranje novih društvenih odnosa i institucija te pridonose pozitivnim društvenim promjenama. U prošlosti se uloga “volontera” i “darivatelja” tradicionalno vezala uz žene, ali vrlo mali broj ljudi je njihovo djelovanje svrstavao u filantropiju, stoga je sve do nedavno formalno polje filantropije ostalo uglavnom nepristupačno i nepoznato za velik broj žena.

Iako su tijekom povijesti poznati brojni primjeri djelovanja žena u filantropiji, tek se od početka 20. stoljeća, zahvaljujući društvenim i kulturološkim promjenama kao što su dobivanje prava glasa i porast broja fakultetski obrazovanih žena u društvu, može govoriti o filantropiji kod žena kao o posebnom pokretu koji koristi inovativne i kreativne ideje za boljitak lokalne, nacionalne i globalne zajednice.

U suvremenom svijetu žene u razvijenim zemljama posjeduju ekonomsku i političku moć te kontroliraju više bogatstva – osobnog, obiteljskog, dijeljenog ili naslijeđenog – no ikad prije u povijesti. S porastom bogatstva, raste i njihovo znanje i osviještenost o osobnim financijskim resursima i mogućnostima za društveno djelovanje te zbog toga filantropiju doživljavaju kao mogućnost za sudjelovanje u oblikovanju budućnosti društva.

Žene su u područje filantropije ulazile volontirajući u akcijama neprofitnih organizacija i boreći se za ciljeve u koje su vjerovale i koji su često bili povezani s pomaganjem i osnaživanjem djevojčica i žena iz raznih slojeva društva i etničkih skupina. Danas, žene u svom filantropskom djelovanju ne podržavaju samo takve programe, već općenito razna djelovanja i akcije kojima se nastoji poboljšati situacija u društvu, a to najčešće rade putem organiziranja formalnih i neformalnih „krugova davanja“. Osim toga, oformljuju i vlastite organizacije usmjerene na pružanje pomoći u različitim područjima. Putem volontiranja, rada i donacija novca, vremena i vještina postale su značajan pokretač društvenih promjena. Stoga će u 21. stoljeću upravo žene biti te koje će (u)činiti razliku: kao filantropkinje, menagerice, političarke, umjetnice, sportašice, liječnice, nastavnice, odvjetnice, aktivistice… žene će biti lučonoše i liderice društvenih promjena.

Brojna istraživanja pokazala su da žene imaju specifičan obrazac davanja što je posljedica njihove socijalizacije u društvo, stoga žene ne daju na isti način kao muškarci. Utemeljene u tradiciji volonterstva i dijeljenja, žene u filantropsko davanje donose novu dimenziju koju karakterizira partnerstvo i snažan osobni angažman te koja mijenja tradicionalne načine funkcioniranja filantropije i prikupljanja financijskih sredstava.

U ovoj rubrici donosimo Vam novosti i informacije vezane uz temu filantropije na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kao i primjere dobre prakse. Također, veselimo se i objavljivanju Vaših iskustava, stoga nam se slobodno javite s osobnim primjerima i pričama koje želite podijeliti.