UKLJUČI SE
Vi kao pojedinac ili vaša udruga/firma/organizacija imate projekt/ideju koja je u suglasnosti sa vizijom i misijom Zaklade Zajednički put? Tražite li partnere, podršku u vidu prostora, sredstava ili savjeta – obratite nam se!
SURAĐUJ VIŠE INFORMACIJA +