RAZVOJNI CENTAR ZA OSNAŽIVANJE PRAVA STARIJIH OSOBA GRADA ZAGREBA

O Razvojnom centru

Osnivanje razvojnog centra za osnaživanje prava starijih građana Grada Zagreba potaknuto je rezultatima znanstvenog istraživanja o pravima starijih osoba na području Grada Zagreba koji je Zaklada ostvarila tijekom 2012. u suradnji s Istraživačko-obrazovnim centrom za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta i Studijem socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a uz potporu Gradskog ureda za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom. Cilj Razvojnog centra je upoznati osobe starije životne dobi s njihovim posebnim pravima i postupcima zaštite tih prava, kako bi ih se pripremilo i potaklo na aktivno sudjelovanje u životu zajednice.

Aktivnosti razvojnog centra za osnaživanje prava starijih građana

Aktivnosti održavaju se kroz radionice u posebnom prostoru Zaklade „Zajednički put“, u Senior centru, uz aktivno sudjelovanje volontera. Tematsku okosnicu radionice čine aktivnosti u kojima starije osobe propituju svoje potrebe, informiraju se o svojim pravima, predviđaju moguće prepreke u njihovu ostvarenju te pronalaze rješenja. Radionice će, uz edukacijsko-informacijsku dimenziju, a zahvaljujući poticanju dijaloga među sudionicima, kritičkog promišljanja te razmjeni mišljenja i ideja, imati i interakcijsku i socijalizacijsku dimenziju. Bit će prilagođavane i razvijane u skladu sa stvarnim potrebama i interesima korisnika. Potencijali starije populacije, koji su rezultat njihova akumuliranog stručnog i životnog iskustva, bit će korišteni za poticanje njihova aktivnijeg sudjelovanja u životu lokalne zajednice, što bi trebalo pridonijeti tome da se oni manje vide kao teret, a više kao resurs. Krajnji cilj aktivnosti Razvojnog centra za osnaživanje ljudskih prava i Senior centra jest poboljšanje kvalitete života starijih osoba u Gradu Zagrebu.

Serija kraćih radionica je jedna od aktivnosti Razvojnog centra u kojoj je naglasak na intenzivnijem bavljenje tematikom ljudskih prava u kojima će se sudionici, kroz uvodna izlaganja, rasprave, simuliranje, igranje uloga, analizu tekstova i video-zapisa, konkretne akcije i sl. upoznavati s osnovnim pojmovima domaće, europske i međunarodne politike i prakse zaštite ljudskih prava starijih osoba. Naglasak je na učenju o posebnim pravima koja pripadaju starijim osobama, načinima na koje se mogu o njima informirati, mogućim kršenjima tih prava, sustavu institucija i tijela koja ih štite te postupcima zaštite. Jedna od tema je i medijski pristup starijim osobama u sklopu čega će se od sudionika tražiti da analiziraju medijske sadržaje.

Prikazivanje dokumentarnih i igranih (dugometražnih i kratkometražnih) filmova koji obrađuju neku od dimenzija ljudskih prava je također jedna od aktivnosti.

Sudionike se potiče da temu filma povežu s nekim konkretnim primjerom iz područja zaštite ljudskih prava i rasprave o sličnim događajima u njihovoj okolini, potencijalnim posljedicama kršenja prava, odnosno diskriminacije te traže rješenja tih problema. Uz prikazivanje filmova, mogući su i osvrti na medijske napise, reklame i srodne materijale u kojima se može uočiti određen stav prema starijim osobama, stereotipi ili predrasude o starijoj populaciji.

S obzirom da je starija populacija u današnje vrijeme prilično društveno izolirana, sve manje poštovana i uvažavana, kroz različite aktivnosti starijim osobama se pruža prilika za raspravu o aktualnim problemima koji su njima značajni i koji direktno ili indirektno utječu na kvalitetu njihovog života. Poticaj za raspravu mogu biti knjige, novinski članci, kratki filmovi s youtubea, zakonske izmjene, nove politike ili strategije društvenog razvoja, događaji značajni za poboljšanje kvalitete života i sl. Aktivnosti Razvojnog centra će osigurati da razmišljanja i ideje starijih dođu do izražaja.

Dodatna dimenzija ove aktivnost jest poticanje korisnika na traženje informacija putem različitih izvora, uključujući internet, čime će se postupno upoznavati i s mogućnostima novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Vodič kroz prava…

Volonteri Razvojnog centra su pisali tekstove o problematici ljudskih prava koji su služili kao materijali za potrebe radionica ali kako se uvidjela potreba za svojevrsnim priručnikom kroz prava s ciljem informiranja o pravima, tekstovi su sjedinjeni u priručnik koji je u izradi.