RASPORED – SENIOR CENTAR JARUN

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

LIKOVNA RADIONICA POČETNI ENGLESKI JEZIK 3
POČETNI ENGLESKI JEZIK 4
 LITERARNA RADIONICA ENGLESKI POČETNI 2
09:00 – 11:30 10:00 – 11:00  10:00 – 11:00  10:30 – 11:30 09:00 – 10:00
NORDIJSKO HODANJE od 15.10.
PREVENTIVNO VJEŽBANJE NORDIJSKO HODANJE I ŠKOLA ZDRAVLJA od 18.10.
FILMSKO PRIJEPODNE I DEBATA od 05.10.
11:00 – 12:00  12:00 – 13:00 11:00 – 12:00 10:15 – 13:00
RADIONICA IZRADE KERAMIKE
UPOZNAJ PAMĆENJE KAKO BI GA VIŠE VOLIO  1 ENGLESKI: POČETNI 2 NAPREDNI ENGLESKI  JEZIK 1
11:30 – 13:30 13:00 – 14:00 12:00 – 13:00 14:15 – 15:45
NJEMAČKI JEZIK od 15.10.
NEKI NOVI KLINCI: Zlatne vijuge od 16.10.
LIKOVNA RADIONICA POČETNI ENGLESKI  JEZIK 1
14:00 – 15:00 14:00 – 15:00 13:00-15:00  16:00 – 17:30
POČETNI ENGLESKI JEZIK 1
AKVAREL UPOZNAJ PAMĆENJE KAKO BI GA VIŠE VOLIO 2 ZDRAVSTVENO SAVJETOVALIŠTE 06.12.
 15:15 – 17:15 15:00 – 17:00 14:30 – 15:30 13:00 – 14:00
IZRADA NAKITA OD PERLI
 15:30 – 17:30
POČETNA RAČUNALNA RADIONICA NAPREDNA RAČUNALNA RADIONICA
KREATIVNO ŠIVANJE
 17:30 – 18:30  18:00 – 19:00  17:30 – 19:30
GIMNASTIKA 1 (G1) 10:00-11:00 /Kranjčevićeva 4a  GIMNASTIKA 1 (G1) 10:00-11:00 /Kranjčevićeva 4a
GIMNASTIKA 2 (G2) 11:00- 12:00 /Kranjčevićeva 4a  GIMNASTIKA 2 (G2) 11:00- 12:00 /Kranjčevićeva 4a