RASPORED – SENIOR CENTAR JARUN

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

LIKOVNA RADIONICA RADIONICA IZRADE KERAMIKE
INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE RADIONICA KREATIVNOG ŠIVANJA ENGLESKI POČETNI 2
09:00 – 11:30 09:00 – 11:30 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 09:00 – 10:00
NORDIJSKO HODANJE I ŠKOLA ZDRAVLJA ENGLESKI JEZIK POČETNI 3 NORDIJSKO HODANJE + ŠKOLA ZDRAVLJA FILMSKO PRIJEPODNE I DEBATA
11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 11:00 – 12:00 10:15 – 13:00
LITERARNA RADIONICA PREVENTIVNO VJEŽBANJE UPOZNAJ PAMĆENJE KAKO BI GA VIŠE VOLIO  1 ENGLESKI: POČETNI 2 NAPREDNI ENGLESKI JEZIK 1
11:30 – 12:30 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 12:00 – 13:00 14:00 – 15:30
ZLATNE VIJUGE 12.02. I 26.02.
20.02. PREDAVANJE: STRES  PREHRANA / Dr.Lapčević  UPOZNAJ PAMĆENJE KAKO BI GA VIŠE VOLIO 2 LIKOVNA RADIONICA POČETNI ENGLESKI JEZIK 1
14:30 – 15:30 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 13:00-15:00 15:45 – 17:15
POČETNI ENGLESKI JEZIK 1 AKVAREL IZRADA NAKITA OD PERLI 15.02. ZDRAVSTVENO SAVJETOVALIŠTE
15:30 – 17:00 15:00 – 17:00 15:30 – 17:30 13:00 – 14:00
ZLATNE VIJUGE 05.02. I 19.02. GRUPA KREATIVNIH ŽENA
17:00 – 18:00 15:00 – 17:00
GIMNASTIKA 1 (G1) 10:00-11:00 /Kranjčevićeva 4a GIMNASTIKA 1 (G1) 10:00-11:00 /Kranjčevićeva 4a
GIMNASTIKA 2 (G2) 11:00- 12:00 /Kranjčevićeva 4a GIMNASTIKA 2 (G2) 11:00- 12:00 /Kranjčevićeva 4a