RASPORED – SENIOR CENTAR JARUN

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE ENGLESKI POČETNI 3
09:00 – 12:00 09:00 – 10:00
LIKOVNA RADIONICA MEĐUNARODNI FOLKLOR ENGLESKI JEZIK POČETNI 5 RADIONICA KREATIVNOG ŠIVANJA FILMSKO PRIJEPODNE I DEBATA
09:30 – 11:30 10:00 – 11:30 12:00 – 13:00 09:00 – 12:00 10:00 – 13:00
NORDIJSKO HODANJE I ŠKOLA ZDRAVLJA PREVENTIVNO VJEŽBANJE KAKO BOLJE PAMTITI – TEHNIKE I VJEŠTINE 1 NORDIJSKO HODANJE + ŠKOLA ZDRAVLJA ENGLESKI JEZIK – SILVIJA 4
11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 11:00 – 12:00 14:00 – 15:30
LITERARNA RADIONICA AKVAREL KAKO BOLJE PAMTITI – TEHNIKE I VJEŠTINE 2 ENGLESKI: POČETNI 3 SAVJETOVALIŠTE SOCIJALNOG RADNIKA
12:00 – 13:00 15:00 – 17:00 14:30 – 15:30 12:00 – 13:00 14:30 – 16:00
ENGLESKI JEZIK 1 NAPREDNA RAČUNALNA RADIONICA IZRADA NAKITA OD PERLI LIKOVNA RADIONICA ENGLESKI JEZIK 1
15:30 – 17:00  17:30  – 19:00 15:30 – 17:30 13:00-15:00 15:30 – 17:00
POČETNA RAČUNALNA ZDRAVSTVENO SAVJETOVALIŠTE (SVAKI PRVI ČETVRTAK)
17:30 – 19:00 13:00
GRUPA KREATIVNIH ŽENA
15:00 – 17:00
GIMNASTIKA 1 (G1) 10:00-11:00 /Kranjčevićeva 4a GIMNASTIKA 1 (G1) 10:00-11:00 /Kranjčevićeva 4a
GIMNASTIKA 2 (G2) 11:00- 12:00 /Kranjčevićeva 4a GIMNASTIKA 2 (G2) 11:00- 12:00 /Kranjčevićeva 4a