RASPORED – SENIOR CENTAR JARUN

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

LIKOVNA RADIONICA RADIONICA IZRADE KERAMIKE
INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE RADIONICA KREATIVNOG ŠIVANJA ENGLESKI POČETNI 2
09:00 – 11:30 09:00 – 11:30 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 09:00 – 10:00
NORDIJSKO HODANJE I ŠKOLA ZDRAVLJA  PREVENTIVNO VJEŽBANJE ENGLESKI JEZIK POČETNI 3 NORDIJSKO HODANJE + ŠKOLA ZDRAVLJA FILMSKO PRIJEPODNE I DEBATA
11:00 – 12:00  12:00 – 13:00 12:00 – 13:00 11:00 – 12:00 10:15 – 13:00
LITERARNA RADIONICA UPOZNAJ PAMĆENJE KAKO BI GA VIŠE VOLIO  1 ENGLESKI: POČETNI 2 NAPREDNI ENGLESKI JEZIK 1
11:30 – 12:30 13:00 – 14:00 12:00 – 13:00 14:15 – 15:45

22.05. PREDAVANJE Kako se ljutimo/ Sonja Jirišek LIKOVNA RADIONICA
13:00 – 14:00 13:00-15:00

AKVAREL UPOZNAJ PAMĆENJE KAKO BI GA VIŠE VOLIO 2 10.05. ZDRAVSTVENO SAVJETOVALIŠTE
15:00 – 17:00 14:30 – 15:30 13:00 – 14:00
POČETNI ENGLESKI JEZIK 1 IZRADA NAKITA OD PERLI GRUPA KREATIVNIH ŽENA
15:30 – 17:00  15:30 – 17:30 15:00 – 17:00
 ZLATNE VIJUGE 14.05. I 28.05. NAPREDNA RAČUNALNA RADIONICA
17:00 – 18:00  17:30 – 19:00
GIMNASTIKA 1 (G1) 10:00-11:00 /Kranjčevićeva 4a  GIMNASTIKA 1 (G1) 10:00-11:00 /Kranjčevićeva 4a
GIMNASTIKA 2 (G2) 11:00- 12:00 /Kranjčevićeva 4a  GIMNASTIKA 2 (G2) 11:00- 12:00 /Kranjčevićeva 4a