Predviđa li zakon porezne olakšice na donacije?

Obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak nastavno od 1. siječnja 2001.g. mogu u svoje rashode poslovanja koji im umanjuju osnovicu poreza, uključiti darovanja u naravi ili u novcu, dana u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje ove djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini. Za razliku od ranijih propisa prema kojima su porezno bile dopustive samo donacije za sport i kulturno-umjetničko stvaralaštvo, prema novim je propisima praktično moguće kao porezno priznati trošak poklanjati za svaku neprofitnu namjenu.