O NAMA

Zaklada „Zajednički put“ osnovana je 2005. godine odlukom Skupštine Grada Zagreba, Zakonski preduvjeti za početak rada Zaklade ostvareni su u travnju 2008. godine temeljem Rješenja Središnjeg državnog ureda za upravu.

Zaklada „Zajednički put” služi u dobrotvorne svrhe (cjelovita pomoć i potpora osobama starije životne dobi na području grada Zagreba), a njezinim djelovanjem ostvaruje se i općekorisna svrha: unapređenje kulturnih, zdravstvenih, socijalnih i drugih društvenih djelatnosti kao i ukupnog materijalnog statusa građana.

Zaklada promiče vrijednosti dobrotvornog darivanja, volonterstva i filantropije s idejom prikupljanja sredstava i njihovo usmjeravanje u socijalne servise i kulturne programe kojima je osnovni cilj poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi grada Zagreba, kao i sprečavanje zlouporabe njihove imovine i osiguravanje sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi.

Svrha Zaklade je uslužno posredovanje donatorima koji žele svojim prilozima pridonijeti kvalitetnijem životu starijih građana grada Zagreba te razvoj resursa lokalne zajednice da mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za korist starijih građana grada Zagreba.

Donatori mogu biti: građani, poslovni ljudi, neprofitne organizacije, trgovačka društva, velike korporacije i drugi, a donacije se mogu sastojati od bilo koje vrste imovine, vrijednosnih papira, vlasničkih prava, umjetničkih djela i dr. Osobe koje daju donaciju mogu davati doprinose iz svojih tekućih prihoda ili ostaviti Zakladi svoju imovinu.

Stvaranjem trajnih zaliha imovine Zaklada osigurava i organizira izvaninstitucionalne oblike skrbi starijim građanima u suradnji s organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima te osigurava adekvatnu skrb za starije građane u potrebi.