Može li se sa Zakladom sklopiti Ugovor o doživotnom uzdržavanju?

Sklapanje navedenog ugovornog odnosa bit će moguće i sa Zakladom Zajednički put. Zaklada će osigurati pravilno korištenje imovine korisnika i ujedno spriječiti zlouporabu korištenja imovine. Zaklada ne samo da će biti instrument egzistencijalne potpore najpotrebnijima, već način uključivanja u društvo socijalno isključenih pojedinaca i skupina koja će omogućiti dostojanstveno starenje.