MISIJA I VIZIJA

Vizija, misija i budući koraci zaklade „Zajednički put“

VIZIJA

Zaklada „Zajednički put” vjeruje da se ostvarivanjem svrhe Zaklade:

  •  može pridonijeti stvaranju društvenih uvjeta za dostojanstveno življenje starijih ljudi, ostvarivanje ljudskih prava, osiguranje neovisnosti, društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja u odlučivanju o vlastitom životu i životu zajednice, usmjerenje pozornosti mlađih generacija na svijest o starenju i potrebama starijih osoba u obitelji, susjedstvu i lokalnoj zajednici te uključivanje mladih i starih u programe kojima se postiže uzajamno razumijevanje, podjela znanja i iskustava te djelovanje u cilju postizanja obostrane dobrobiti.
  • može stvoriti model skrbi i usluga dostupnih što većem broju starijih osoba, uključujući u provedbu sve raspoložive resurse, posebice one u lokalnoj zajednici.

 

MISIJA

Zaklada „Zajednički put” je neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi dostojanstvenog, kvalitetnog,
sigurnog i aktivnog življenja, prilagođenog potrebama i sposobnostima svake pojedine starije osobe.

 

BUDUĆI KORACI

Zaklada „Zajednički put” ostvaruje svoju misiju stvaranja društvenih uvjeta za dostojanstveni život starijih ljudi u Zagrebu i uspostavila je razinu prepoznatljivosti među ustanovama i udrugama.

Zaklada je osigurala preduvjete za siguran daljnji rad i  želi postići značajniju prepoznatljivost u široj lokalnoj zajednici jer time želi privući veći broj sudionika u procesu stvaranja boljih uvjeta za starije građane grada Zagreba.

Zaklada „Zajednički put“ stoga će poticati što veći broj starijih sugrađana da se uključe u međusobnu socijalizaciju. Pridobivat će volontere svih dobi za obavljanje programskih aktivnosti, postat će središnje mjesto distribucije informacija za starije sugrađane, uvećavat će sredstva zaklade kroz socijalno-poduzetničke, izdavačke i druge djelatnosti i time postati mjesto interesantno oglašivačima, sponzorima i donatorima.