Zaklada kroz godine

 

 

Prijateljstvo za starost.

***

Zakladu Zajednički put osnovala je gradska skupština Grada Zagreba 2005. godine. Tijekom narednih godina, Gradsko poglavarstvo na upravljanje i korištenje Zakladi dodjeljuje na upravljanje i korištenje poslovni prostor a potom i prostore za smještaj starijih osoba kao i provedbu edukacijskih, savjetodavnih i istraživačkih aktivnosti Zaklade.

  • 6. travnja 2005. Odlukom o osnivanju zakladu Zajednički put osnovao je Grad Zagreb
  • 12. studenog 2008. Grad Zagreb dodijelio je Zakladi poslovni prostor na adresi Miljackina 42a
  • 01. travnja 2009. Zaklada započinje s radom
  • 01. prosinca 2010. Ostvareni su tehnički i materijalni preduvjeti za redovan rad Zaklade
  • 01. travnja 2011. Prostor na adresi Hrgovići 93/AB je dan na korištenje Zakladi u svrhu skrbi i smještaja sugrađana starije životne dobi. Pripremljena je dokumentacija za adaptaciju i opremanje prostora
  • 01. prosinca 2011. Početak radova na adaptaciji prostora
  • 08. svibnja 2012. Svečano otvaranje Zajednice stambenih jedinica i Senior centra
  • 17. kolovoza 2016. Potpisivanje Ugovora s Gradom Zagrebom o korištenju prostora na adresi Ulica kralja Zvonimira 17, u svrhu pokretanja novog centra za podizanje kvalitete života starijih osoba

Sukladno interesima i potrebama starijih građana Zaklada od samog osnivanja dio aktivnosti usmjerava na izravan rad s osobama starije životne dobi. Tako je već 2009. godine, prije uspostave glavnog ureda, uspostavljen kontakt s nizom starijih osoba zainteresiranih za rad Zaklade. Odmah po otvaranju ureda, 2010. je i službeno započelo s radom Savjetovalište za starije osobe koje je isprva djelovalo u 5 različitih domova za starije i nemoćne osobe, gerontološkim centrima ili udruženjima umirovljenika.  Kroz godine se uvećava broj različitih usluga kojima se ispunjava širok spektar potreba korisnika: ugovori o doživotnom uzdržavanju, smještajni kapaciteti, savjetovanja iz različitih područja i organizacija sadržaja za starije osobe.

U razdoblju od 2013. do 2016. godine, Zaklada je provodila uslugu potpisivanja ugovora o doživotnom uzdržavanju s korisnicima. Ugovorom se Zaklada obvezivala skrbiti o korisnicima na način koji će zadovoljiti sve njihove potrebe – od obavljanja praktičnih radnji, preko pratnje na liječničke preglede i slično, do toga da Zaklada plaća razliku cijene smještaja u Domu za starije osobe te izdaje mjesečni džeparac i snosi dodatne troškove liječenja i njege. Nekretnine u vlasništvu korisnika Zaklada je davala u najam po tržišnoj cijeni. Ova je programska linija ukinuta zbog legislativnih izmjena.

Od 2012. godine Zaklada pruža usluge stanovanja u stambenim jedinicama apartmanskog tipa. namijenjenih nezavisnom življenju aktivnih umirovljenika. Riječ je o prvom modelu dugotrajne skrbi za starije osobe razvijen kroz civilno-javno partnerstvo na ovom području: lokalna uprava osigurava stambene jedinice za starije osobe, dok civilni sektor brine o njihovim potrebama i upravlja imovinom. Od 2014. godine popunjenost kapaciteta  (4 jedinice) Zajednice stambenih jedinica je 100%.

Savjetodavne usluge koje pruža Zaklada uključuju psihološko, zdravstveno i pravno savjetovanje te savjetovanje iz područja socijalne zaštite. Sveukupno je od 2011. do kraja 2020. provedeno preko 5 tisuća pojedinačnih savjetovanja. 

U organizaciji Zaklade održavaju se također različite aktivnosti i događaji namijenjeni starijim osobama. Prosječno se godišnje provede blizu 900 aktivnosti - tijekom 2020. godine smanjen je taj broj uslijed pandemijskih uvjeta rada. Od 2012. se volonteri uključuju u rad Zaklade kao provoditelji tih aktivnosti pri čemu se njihov broj postepeno povećavao ne bi li u međuvremenu provodili većinu javnih programa Zaklade. Posebice se tu ističe poticanje aktivnog građanstva među starijim osobama volontiranjem te intergeneracijske solidarnosti volonterskim angažmanom mladih građana.

U sklopu istraživačkog i stručnog djelovanja Zaklade, proveden je niz istraživanja i više od 150 studenata je kroz godine pohađalo praktičan oblik nastave u Zakladi. Od 2020. godine Zaklada potiče uvođenje E-qalin sustava kontrole kvalitete u skrb za starije osobe.

Zaklada Zajednički put u svom djelovanju promiče filantropiju i zakladništvo u javnosti pružanjem različitih oblika podrški (projektima civilnog društva, događajima vezanim uz starije osobe, edukacijskim programima ustanova i humanitarnim akcijama) te mobiliziranjem javnosti (poticanjem volonterstva i senzibilizirajućim kampanjama). Sredstva se prikupljaju putem prijava na natječaje, pojedinačnih donacija kao i organizacije humanitarnih akcija i crowdfunding kampanja.

 


kroz godine 1

Brojni se programi provode u partnerstvu s drugim organizacijama. U okviru suradnje s udrugom Kontejner na festivalu „Ekstravagantna tijela, ekstravagantne godine“ 2013. godine su organizirane radionice urbanog vrtlarenja i dokumentarne fotografije s korisnicima Zaklade, upraviteljica Zaklade održala je predavanje u sklopu dvodnevnog simpozija na temu starenja a volonteri Zaklade su proveli radionice s ciljem senzibilizacije mlađe populacije na procese starenja.


kroz godine 2

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji sa Zakladom Zajednički put  organizirao je 2019. godine stručno znanstvenu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem „Živjeti starost – izazov za pojedinca, obitelj i društvo“ koja se održala u Hotelu International u Zagrebu. Promocija interdisciplinarnog pristupa starenju bila je ključni cilj Konferencije, stoga su konferencije teme i aktivnosti namijenjene stručnjacima iz područja socijalne skrbi i demografije, zdravstva i farmacije, psihologije, sociologije, ekonomije i poduzetništva, prava, mirovinskog osiguranja, arhitekture te svima zainteresiranima za ovu temu.


kroz godine 3

Zaklada „Zajednički put“ zajedno je s Hrvatskim društvom skladatelja i Zagrebačkim gradskim kazalištem Komedija 2010. godine organizirala humanitarni koncert „Prijateljstvo za starost“ kojime su se prikupljala sredstva za dogradnju i opremanje prostora za potrebe smještaja u Domu za starije i nemoćne Sv. Ana. Pred punom Koncertnom dvoranom Vatroslav Lisinski prvaci Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ u režiji Vlade Štefančića izvodili su dijelove iz najpoznatijih hrvatskih mjuzikala pod zajedničkim nazivom „Tko pjeva zlo ne misli“. Medijski pokrovitelj ove akcije bila je Hrvatska radiotelevizija koja je za tu prigodu osnovala pozivni centar u kojem su tijekom koncerta javne osobe zaprimale pozive. Tom je prigodom prikupljeno 328.934 kune.


kroz godine 4

U sklopu djelovanja Supersenior fonda raspisan je 2016. godine javni poziv za dodjeljivanje financijskih podrški organizacijama civilnog društva i neprofitnim javnim ustanovama koje provode aktivnosti usmjerene na podizanje kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici; dodijeljeno je osam financijskih podrški organizacijama civilnog društva koje djeluju na području Grada Zagreba, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. U projektnim aktivnostima sudjelovale su 603 starije osobe i 56 volontera različitih dobnih skupina, a sastojale su se od: razvijanja programa za usvajanje novih znanja i vještina; osnaživanja starijih osoba za prepoznavanje i uživanje prava koja im pripadaju; edukacije mladih volontera za rad sa starijima; razvijanja novih oblika skrbi za starije te pružanja psihosocijalne podrške i pomoći.