Supersenior fond

Zaklada Zajednički put u svom djelovanju promiče filantropiju i zakladništvo u javnosti te uslužno posreduje dionicima i donatorima koji žele pridonijeti kvalitetnijem životu korisnika. Donatori zaklade su građani, poslovni subjekti, neprofitne organizacije, trgovačka društva, korporacije i drugi, a prihvaćaju se donacije u obliku bilo koje vrste imovine, vrijednosnih papira, vlasničkih prava, umjetničkih djela i drugo.

Supersenior fond je osmišljen kao dugoročni alat za prikupljanje financijskih sredstava i razvoj budućih projekata za podizanje kvalitete života starijih osoba a sredstva se za fond prikupljaju putem prijava na natječaje, pojedinačnih donacija kao i organizacije humanitarnih akcija i crowdfunding kampanja. Organiziranjem takvih aktivnosti šira se društvena zajednica informira o zakladništvu kao mogućnosti osiguranja svoje starosti i starosti svojih najbližih, a građanima se omogućava i da postanu sudionici zajedničke i solidarne odgovornosti za sigurnije starenje svojih sugrađana.

Od 2012. se volonteri uključuju u rad Zaklade kao provoditelji aktivnosti pri čemu se njihov broj postepeno povećavao ne bi li u međuvremenu provodili većinu javnih programa Zaklade. Posebice se tu ističe poticanje aktivnog građanstva među starijim osobama volontiranjem te intergeneracijske solidarnosti volonterskim angažmanom mladih građana.