Savjetovanja

PSIHOSOCIJALNO SAVJETOVANJE
Psihosocijalno savjetovalište obuhvaća individualni i grupni rad s osobama starije životne dobi. Individualni rad uključuje povjerljiv i kontinuiran rad sa savjetovateljem-stručnjakom pri čemu je anonimnost klijenta zajamčena.
Grupno psihosocijalno savjetovalište sastoji se od grupa zatvorenog tipa s maksimalno 10 sudionika – starijih osoba uz stručno vodstvo savjetovatelja. Sadržaj rada uključuje savjetodavni i psihoedukativni dio pri čemu je cilj članovima grupe pružiti podršku za uspješno savladavanje izazova koje starenje donosi.

ZDRAVSTVENO SAVJETOVANJE
Zdravstveno savjetovanje provodimo u suradnji s liječnicom iz Crvenog križa. Savjetovalište uključuje preventivne preglede, mjerenje šećera i kolesterola u krvi, mjerenje krvnog tlaka, spirometriju te savjetovanje o pravilnoj prehrani i tjelovježbi.

PRAVNO SAVJETOVANJE I SAVJETOVANJE IZ PODRUČJA SOCIJALNE ZAŠTITE
Cilj savjetovališta je pružanje savjetodavne pomoći iz područja pravne i socijalne zaštite te sprječavanje zlouporabe imovine osoba starije životne dobi. Osobe u potrebi upućujemo na organizacije i pojedince koji provode besplatno pravno savjetovanje, dok naši stručnjaci pružaju savjetovanje vezano uz obiteljsku problematiku i zaštitu imovinsko-pravnih interesa starijih osoba. Savjetovanje se provodi u obliku individualnog savjetovanja uz povremena stručna predavanja i tribine o uživanju i zaštiti prava starijih osoba.

Prijavi se!