Edukacije za rad sa starijima

S obzirom na dugogodišnje iskustvo u ovom području, predstavnice Zaklade Zajednički put provode edukacije za rad sa starijim osobama. 

Za studente stranih jezika provodi se program mentorstva u izravnom radu s korisnicima u kojemu se prati njihova provedba edukacije stranih jezika. Uz logističku organizaciju edukacije, podrške u obliku pružanja prostora i uspostave kontakta sa zainteresiranim korisnicima, u višemjesečnim ciklusima se studente savjetuje oko metodičkih pristupa prilagođenih ciljanoj skupini.  

Sa svim volonterima koji se žele uključiti u rad zaklade se radi na vještinama rada sa starijim osobama i njihov je rad superviziran.

Predstavnike drugih organizacija educiramo za rad sa sudionicima njihovih programa kada se potreba za time primjerice u slučaju provedbe ESF programa. Umjetničke i aktivističke građanske inicijative savjetujemo oko specifičnosti rada sa skupinom naših korisnika.

Moguća je organizacija različitih oblika prijenosa znanja – uključujući formalnijih edukacija i savjetovanja ili samo konzultacija oko pojedinačnih pitanja nastalih tijekom rada organizacija, institucija i inicijativa. Slobodno nam se obratite s povjerenjem.

Postavi upit za edukaciju za rad sa starijim osobama!