Prikupljanje podataka o osjećaju usamljenosti s obzirom na godine života i mjesta boravka

Tijekom 2012. godine provedeno je prikupljanje podataka o osjećaju usamljenosti s obzirom na godine života i mjesta boravka, odnosno na činjenicu žive li u Domovima za starije i nemoćne osobe ili u samostalnim domaćinstvima, sa svrhom usmjeravanja aktivnosti savjetovališta. Sveukupno je provedeno ispitivanje na uzorku od 85 osoba starije životne dobi a dobiveni podaci uključeni su u programe izravnog rada s korisnicima Zaklade.