Ispitivanje o iskustvima podrške u krizi

U  okviru Europskog tjedna filantropije i zakladništva 2021. godine, Zaklada Zajednički put i SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost održale su javno savjetovanje pod nazivom „Horizontalna suradnja i građanska solidarnost kao poluge socijalne politike Grada Zagreba“. 

Provedenom raspravom kristalizirala se potreba za razvojem platforme koja bi olakšala komunikaciju i suradnju između različitih dionika koji su bili, i još uvijek jesu, uključeni u kriznu podršku građanima. S ciljem oblikovanja preporuka za razvoj takve platforme, provedene su konzultacije s predstavnicima i predstavnicama neformalne mreže socijalne zaštite i solidarnosti Grada Zagreba koja može funkcionirati u suradnji sa zaštitom koju pruža javni sektor, kao i komplementarno sa njome - a posebice u području građanske samopomoći i zaštite ranjivih skupina. U ispitivanju je sudjelovalo 18 dionika i dionica iz širokog spektra pružatelja socijalne zaštite - zastupljene su zaklade, udruge, domovi za starije i nemoćne, centri za socijalnu skrb, obrazovne ustanove kao i tijela gradske uprave a sumirani su uvidi distribuirani nadležnim instancama. 

Analiza ispitivanja “Iskustva podrške u krizi” objavljena je u obliku Izvještaja o iskustvima podrške Zagrepčankama i Zagrepčanima u krizi i preporuke za novu gradsku upravu dostupnom na linku.