Percepcija korisnika i djelatnika domova za starije osobe o nasilju nad starijim osobama u Gradu Zagrebu

Kako bismo zahvatili problematiku nasilja nad korisnicima domova podjednako iz perspektive djelatnika i korisnika, Zaklada Zajednički put provela je kvantitativno istraživanje unutar domova za starije osobe koji su u nadležnosti Grada Zagreba. Naime, sa stalnim porastom udjela starijih osoba u hrvatskoj populaciji, nasilje nad starijim osobama, u percepciji javnosti, od privatnog je problema postao društveni problem te predstavlja povredu temeljnih ljudskih prava starije osobe. Riječ je o relevantnoj i osjetljivoj problematici koja do sada nije istražena u Republici Hrvatskoj. Rezultati su pokazali da općenito djelatnici rijetko percipiraju nasilje nad korisnicima u domovima za starije osobe, a korisnici još značajnije rjeđe. Naime, manje od deset posto korisnika percipira pojedina nasilna ponašanja počinjena od djelatnika domova, dok djelatnici percipiraju dvostruko i više. Djelatnici i korisnici, unatoč značajnim razlikama, najčešće percipiraju sljedeće oblike nasilja nad korisnicima domova: psihičko nasilje i zanemarivanje, materijalno nasilje te nasilje i zanemarivanje prilikom pružanja medicinske skrbi. No odgovori djelatnika domova za starije pokazuju kako su njihova iskustva bitno drukčija od iskustava korisnika. Čak 66 djelatnika (od ukupno 472) ističe da je svjedočilo nasilnom ponašanju djelatnika nad korisnicima ili primijetilo neki oblik zanemarivanja korisnika. Takav nesklad u odgovaranju ne upućuje na to da određena skupina ispitanika namjerno prikriva istinu, ili lažno optužuje, već da je potrebno još istraživanja koja će dodatno pojasniti i produbiti dinamičan kontekst domova za starije osobe, odnose između domskih aktera i složene odnose moći unutar institucije.