Narativi o dostojanstvu u starijoj životnoj dobi

Tijekom 2014. godine istraživački tim Zaklade Zajednički put započeo je istraživanje pod nazivom Narativi o dostojanstvu u starijoj životnoj dobi u kojem je glavni cilj bio utvrditi kako starije osobe općenito poimaju osobno dostojanstvo i što za njih znači dostojanstvo u starosti.

Kao istraživačku metodu koristili smo individualne dubinske intervjue tijekom kojih su nam sudionici istraživanja detaljno pripovijedali svoju životnu priču. Time smo željeli dobiti uvid u njihove živote prije i nakon umirovljenja te zahvatiti značenjima bogate i kontekstualizirane iskaze o tome što djeluje na kvalitetu života u starosti. Željeli smo istražiti osjećaju li se starije osobe diskriminirano zbog dobi i u kojem kontekstu te koji su preduvjeti dostojanstva u starosti. Njihove narative snimali smo diktafonom, a kada smo ih pretipkali, dobili smo oko 1500 stranica intimnih povijesti starijih osoba.

Rezultati istraživanja pokazali su da na kvalitetu života djeluju ekonomska (ne)sigurnost, obiteljski odnosi te narušeno zdravstveno stanje, a starije osobe osjećaju se diskriminirano zbog svoje dobi u zdravstvenim institucijama, ali i u javnim i privatnim poduzećima te na javnom prostoru. Kao preduvjete dostojanstva u starosti naveli su očuvano zdravlje i životnu energiju, osiguranu prehranu i pomoć drugih, materijalnu sigurnost, obiteljsku potporu, druženje te priznanje radnog doprinosa, što u širem smislu možemo shvatiti kao oblik društvenog priznanja njihovih zasluga.