Zajednica stambenih jedinica

Od 2012. godine Zaklada pruža usluge stanovanja u stambenim jedinicama apartmanskog tipa namijenjenih nezavisnom življenju aktivnih umirovljenika. Riječ je o prvom modelu dugotrajne skrbi za starije osobe razvijen kroz civilno-javno partnerstvo na ovom području: lokalna uprava osigurava stambene jedinice za starije osobe, dok civilni sektor brine o njihovim potrebama i upravlja imovinom. Stanarima stambene zajednice na raspolaganju su zaposlenice Zaklade a za njihovu dodatnu sigurnost osigurana je podrška udruge Prisutnost sa uslugom brze dojave potrebe za intervencijom. 

Sa stanarkama stambene zajednice kontinuirano se radi na uključivanju u život lokalne zajednice te one pohađaju i vode programe u Senior centru Zaklade, sudjeluju u uređenju prostora Zaklade i brige za cvijeće. Popunjenost kapaciteta  (4 jedinice) Zajednice stambenih jedinica je 100%.