Razvoj specijaliziranog savjetovanja

Starenje podrazumijeva niz promjena s kojima se osoba susreće: od bioloških i zdravstvenih promjena do psiholoških promjena u doživljavanju sebe, međuljudskih odnosa i društva. Svaki pojedinac s tim izazovima nosi se na specifičan način.

Stoga je 2010. godine pokrenuto savjetovalište za starije osobe Zaklade Zajednički put koje od tada razvija i provodi modele podrške za uspješno i optimalno nošenje s promjenama u načinu života povezanih sa starenjem. 

Na osnovu rezultata provedbe programa savjetovališta, oblikuju se formati budućeg rada s krajnjim korisnicima, programi praktične nastave studenata i podloge za oblikovanje istraživačkog programa. Time se struci u sektoru skrbi za starije osobe omogućava prijenos znanja o specifičnostima savjetodavnog rada s tom ciljanom skupinom.

PSIHOSOCIJALNO SAVJETOVANJE
Psihosocijalno savjetovalište obuhvaća individualni i grupni rad s osobama starije životne dobi.
Individualni rad uključuje povjerljiv i kontinuiran rad sa savjetovateljem-stručnjakom pri čemu je anonimnost klijenta zajamčena. Grupno psihosocijalno savjetovalište sastoji se od grupa zatvorenog tipa s maksimalno 10 članova – starijih osoba uz stručno vodstvo savjetovatelja. Sadržaj rada uključuje savjetodavni i psihoedukativni dio pri čemu je cilj članovima grupe pružiti podršku za uspješno savladavanje izazova koje starenje donosi.

ZDRAVSTVENO SAVJETOVANJE
Zdravstveno savjetovanje se provodi od strane zdravstvenih djelatnika koji dolaze u prostore Zaklade, čime se osigurava dostupnost usluge. Preventivni pregledi, kroz koje godišnje prođe nekoliko stotina korisnika, uključuju: mjerenje šećera i kolesterola u krvi, mjerenje krvnog tlaka, spirometriju te savjetovanje o pravilnoj prehrani i tjelovježbi. 

PRAVNO SAVJETOVANJE I SAVJETOVANJE IZ PODRUČJA SOCIJALNE ZAŠTITE
Cilj savjetovališta je pružanje cjelovite savjetodavne pomoći osobama u potrebi, sprječavanje zlouporabe imovine osoba starije životne dobi kroz aktivnosti besplatne pravne pomoći i savjetovališta socijalnog radnika vezane uz zaštitu imovinsko-pravnih interesa starijih građana. Savjetovanje se provodi u obliku individualnog savjetovanja uz povremena stručna predavanja i tribine o uživanju i zaštiti prava starijih osoba.