Razvoj Centara zajednice

Od proljeća 2020. godine, građani, civilno društvo i širi sustav podrške u području socijalne zaštite i pružanja usluga u zajednici suočavaju se s izazovima proizašlim iz pandemije Covid-19 i potresa. Uvećanjem potreba zajednice, uvećava se potreba građana da na njih reagiraju, formirajući ad hoc krizne inicijative koje međutim, bez adekvatne infrastrukturne podrške teško ostaju održive. Tomu unatoč, ključno je održavati ponudu programa za građane, jer smanjenje prilika za druženje i razmjenu naročito kod ranjivih skupina uzrokuje društvenu izoliranost.

Zaklada Zajednički put stoga pokreće razvoj modela suradnje građana i organizacija civilnog društva s fokusom na zajednice pojedinih kvartova, uspostavljajući mrežu suradnji s organizacijama civilnog društva i mjesnim odborima i omogućavajući građanima organizaciju sadržaja u nizu prostora.