Čimbenici kvalitete života starijih osoba

Jučer je u prostorijama  Edukativno-istraživačkog centra za podizanje kvalitete života starijih osoba Zaklade Zajednički put održana tribina pod nazivom “Čimbenici kvalitete života starijih osoba”.

Cilj tribine bila je prezentacija rezultata znanstvenog projekta koji je 2008. godine započeo pod nazivom “Biološki, psihološki i socijalni čimbenici duljine života i zdravlja u starosti” u provedbi Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, a nastavio se 2010. i 2016. godine pod nazivom “Kvaliteta spavanja, funkcioniranja i kvaliteta života starijih osoba”, u provedbi Odsjeka za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica prof. dr. sc Jasminka Despot Lučanin), uz potporu Sveučilišta u Zagrebu i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Projekt je proveden ponovljenim prikupljanjem podataka od istih sudionika, korisnika/ica 10 zagrebačkih domova za starije osobe, na 11 lokacija. U prvoj godini projekta, 2008. godine, u istraživanju je sudjelovalo 561 korisnika, u 2010. godini njih 410 je sudjelovalo u retestiranju, dok je u 2016. godini od početnog uzorka njih 168 preživjelo i bilo sposobno sudjelovati u završnom testiranju.

Na jučerašnjoj tribini izlagači su pružili detaljan uvid u stanje ispitivanih pojava u zagrebačkim domovima za starije osobe, te su prikazali kako se dobiveni rezultati mogu primijeniti u praktičnom radu stručnih djelatnika sa starijim osobama u svrhu očuvanja i poboljšanja kvalitete života u starosti.

Izlagači i teme:

Prof. dr. sc Jasminka Despot Lučanin1: Prikaz provedbe projekta Kvaliteta spavanja, funkcioniranja i kvaliteta života starijih osoba

Doc. dr. sc. Adrijana Košćec Bjelajac2: Značaj odnosa kvalitete spavanja i nekih biopsihosocijalnih čimbenika za kvalitetu života korisnika domova za starije osobe

Dr. sc. Damir Lučanin3, prof.v.š.: Odnos psihosocijalnih obilježja, zdravlja i duljine života korisnika domova za starije osobe

Prof. dr. sc Jasminka Despot Lučanin: Zadovoljstvo životom u starijih osoba – može li se dugoročno predvidjeti

Prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić4: Uspješno starenje: prikaz slučaja

 

1 Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; 2 Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu; 3 Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli