Arhiva kategorije: Publikacije

najava okruglog stola

Preuzmite brošuru „Pregled poreznih olakšica povezanih s doniranjem“

Jučer, u srijedu 25.01. u Kući Europe u Zagrebu održan je okrugli stol „Uloga zakonodavstva u razvoju kulture doniranja u Republici Hrvatskoj“. Organizatori okruglog stola su Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule te udruga SO DO El Sistema Hrvatska, a stol je održan u sklopu projekta „El Sistema u Istri“ u kojem partneri socijalno-glazbenu metodologiju El Sistema teže implementirati i u zajednici. Bitna komponenta projekta je rad na razvoju dobročinstva i korporativne filantropije.

Cilj ovog okruglog stola bio je pridonijeti razvijanju svijesti o doniranju i razvoju filantropije u Hrvatskoj te rasprava o nužnosti promjene zakonodavstva u svrhu poticanja kulture doniranja poslovnih i privatnih osoba te usklađivanju hrvatskih Zakona sa zakonima Europske Unije i po uzoru na najbolje primjere zemalja Europe. Osim toga, ispitivalo se ozračje za stvaranje radne grupe za pripremu prijedloga promjene poreznih zakona te raspravljalo trenutno stanje, mogućnosti i potrebe za jačanje kulture doniranja u Hrvatskoj.

Nakon uvodnih riječi, u prvom dijelu programa Ricardo Luque, predsjednik udruge SO DO El Sistema Hrvatska, dao je kontekst okruglom stolu predstavljajući projekt unutar kojeg je nastao. Iako se u projektu radi o glazbi, naglasio je kako je fokus projekta zapravo društveni, odnosno cilj mu je utjecaj na društvenu zajednicu, dok je glazba tek medij da se utjecaj postigne. Segment projekta koji je polučio okrugli stol okrenut je upravo poticanju razvoja filantropije, u smislu prihvaćanja različitosti, dostupnosti programa svima, bez obzira na njihovu financijsku i društvenu pozadinu.

Uslijedilo je predstavljanje brošure „Pregled poreznih olakšica povezanih s doniranjem“ koju je ukratko predstavila upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule. Brošura sadrži osnovne podatke o zakonskoj regulativi u Hrvatskoj, tri zakona koja uređuju donacije, odnosno darivanje te usporedbu s ostalim zemljama u Europi, prema kojima Hrvatska ima nezavidan postotak porezne olakšice (dok se kod većine zemalja radi o 10% u Hrvatskoj je to 2%).

Brošuru u PDF formatu možete preuzeti ovdje: Brošura_Pregled_poreznih_olakšica_povezanih_s_doniranjem

Marina Dimić Vugec iz organizacije ODRAZ – Održivi razvoj zajednice i Julijana Tešija iz zaklade Slagalica predstavile su Prvo nacionalno istraživanje o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Republici Hrvatskoj, koncentrirajući se na rezultate vezane uz korporativno davanje. Prema rezultatima zaključuje se kako korporativni sektor vidi organizacije civilnog društva kao glavne pokretače akcija doniranja u opće korisne svrhe. Prema mišljenju ispitanih tvrtki uloga države u akcijama doniranja u opće korisne svrhe prvenstveno bi trebala biti u poticanju davanja kroz reguliranje poreznih olakšica za građane i pravne subjekte i u osiguravanju institucionalnog i zakonskog okvira. Zaklade bi trebale imati prvenstveno ulogu inicijatora takvih akcija, osigurati transparentnu i pravednu distribuciju prikupljenih sredstava. Tvrtke smatraju kako bi civilni i poslovni sektor mogli više surađivati, posebno na području identifikacije potreba zajednice i uspostavljanju komunikacije između tvrtki i lokalne samouprave.

Na okrugli stol nažalost se nije odazvalo Ministarstvo financija, koje bi, kako je primjetila Vesna Lendić Kasalo, moglo dati odgovore na neka od postavljenih pitanja vezanih uz promijene poreznog sustava. S obzirom na važnost donositelja odluka i njihovog osvještavanja i informiranja o problematici, iako je poziv poslan svim nadležnim odborima i klubovima zastupnika, okruglom stolu su se odazvali saborski zastupnici Tulio Demetlika i Giovanni Sponza.

U raspravi koja je uslijedila nakon predstavljanja, sudjelovali su Vesna Lendić Kasalo, iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Sanja Smoljak Katić, iz Hrvatske udruge poslodavaca – direktorica udruge trgovine, predstavnica trvtke Kaufland Irena Tolić Jularić te Iva Gluhak Babić kao predstavnica trvtke Metro C&C, Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna te Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, Marina Dimić Vugec iz ODRAZ-a, Julijana Tešija iz zaklade Slagalica, Drago Vručinić iz zaklade Zamah te dvoje poreznih savjetnika, Damir Brajković i Maja Živanović. Postavljena su brojna pitanja o zadnjoj poreznoj reformi koja je prošla bez javnog savjetovanja te o tome kako je upitno bi li povišenje postotka porezne olakšice bila motivacija tvrtkama na doniranje s obzirom da se ni trenutna olakšica ne koristi u onoj mjeri u kojoj bi to mogla. Također, istaknuto je kako bi donacije u korporativnom svijetu trebale bti strateške, planirane kako s određenim ciljem pridonošenju rješavanja konkretnog problema kojim tvrtka tada realno pomaže zajednici. Kako bi se izbjegle ad-hoc donacije i povećalo povjerenje, između tvrtki i civilnog sektora nužno je stvaranje partnerstava, nadziranje potrošnje doniranih sredstava u namjenjene svrhe (u čemu veliku ulogu imaju zaklade) te rad na detektiranju problema u zajednici. Iako se čini upitnim koliko bi služilo kao motivacija, povišenje porezne olakšice definitivno je korak ka usklađivanju sa zakonima u drugim europskim državama i ne može odmoći jer država treba početi promatrati olakšicu ne kao trošak već kao ulaganje u zajednicu, a kao problem je definitivno istaknuta porezna reforma koja je prošla bez javnog savjetovanja. Na koncu je istaknuto kako se ne treba brinuti o tome je li se uspjelo dotaći svih pitanja s obzirom da je polje široko, već je pohvalno što se potiče komunikacija na ove teme i što se stvara pozitivno ozračje kao dio promocije filantropije. Sa sudionicima okruglog stola razmjenit će se zaključci i dogovoriti daljnje aktivnosti u smjeru razvoja kulture doniranja.

Članak je preuzet sa slijedeće poveznice: http://www.civilnodrustvo-istra.hr/novosti/detaljnije/odrzhan-okrugli-stol-o-ulozi-zakonodavstva-u-razvoju-kulture-doniranja-u-re#sthash.Y7xXKRHh.dpuf

Moj plan – vodič za žene u filantropiji

Kao žene sve smo filantropistice… Zdravo društvo uključuje aktivno sudjelovanje žena kroz filantropiju i dobrovoljno dijeljenje vlastitih osobnih i financijskih resursa. Žene su oduvijek svojim djelovanjem mijenjale društvo, no danas žene nisu ograničene samo na uslužno djelovanje jer su postigle potpuno povjerenje u sposobnosti sebe kao financijskih donatorica. Forum regionalnih asocijacija donatora u SAD-u je u sklopu Nacionalne inicijative New Ventures in Philanthropy (Novi pothvati u filantropiji) objavio vodič namijenjen ženama koje se žele uključiti u filantropska davanja. Moj plan – vodič za žene u filantropiji detaljno opisuje vrste zaklada i humanitarnih organizacija u SAD-u, te donosi niz opcija koje su na raspolaganju potencijalnim donatoricama. Iako ovaj vodič ne donosi filantropske primjere iz europskog konteksta, preveli smo ga i objavili jer vjerujemo da daje odlične uvide u kojim se sve smjerovima filantropija može razvijati i donosi primjere dobre prakse koji su primjenjivi u hrvatskoj filantropskoj tradiciji i kulturi.

Vodič možete preuzeti na linku:

MOJ PLAN – VODIČ ZA ŽENE U FILANTROPIJI

Narativi o dostojanstvu u starijoj životnoj dobi – Izvještaj

Narativi o dostojanstvu u starijoj životnoj dobiTijekom 2014. godine istraživački tim Zaklade Zajednički put započeo je istraživanje pod nazivom „Narativi o dostojanstvu u starijoj životnoj dobi“ u kojem je glavni cilj bio utvrditi kako starije osobe općenito poimaju osobno dostojanstvo i što za njih znači dostojanstvo u starosti.

Kao istraživačku metodu koristili smo individualne dubinske intervjue tijekom kojih su nam sudionici istraživanja detaljno pripovijedali svoju životnu priču. Time smo željeli dobiti uvid u njihove živote prije i nakon umirovljenja te zahvatiti značenjima bogate i kontekstualizirane iskaze o tome što djeluje na kvalitetu života u starosti. Željeli smo istražiti osjećaju li se starije osobe diskriminirano zbog dobi i u kojem kontekstu te koji su preduvjeti dostojanstva u starosti. Njihove narative snimali smo diktafonom, a kada smo ih pretipkali, dobili smo oko 1500 stranica intimnih povijesti starijih osoba.

Rezultati istraživanja pokazali su da na kvalitetu života djeluju ekonomska (ne)sigurnost, obiteljski odnosi te narušeno zdravstveno stanje, a starije osobe osjećaju se diskriminirano zbog svoje dobi u zdravstvenim institucijama, ali i u javnim i privatnim poduzećima te na javnom prostoru. Kao preduvjete dostojanstva u starosti naveli su očuvano zdravlje i životnu energiju, osiguranu prehranu i pomoć drugih, materijalnu sigurnost, obiteljsku potporu, druženje te priznanje radnog doprinosa, što u širem smislu možemo shvatiti kao oblik društvenog priznanja njihovih zasluga.

Izvještaj u potpunosti možete preuzeti na linku:

NARATIVI O DOSTOJANSTVU U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI

 

AGE_Platform – Priručnik za izgradnju kapaciteta vaše organizacije

AGE je objavio Priručnik za izgradnju kapaciteta pod nazivom „Prema „age-friendly“ Europskoj uniji – set alata za pomoć starijim osobama i njihovim organizacijama pri zagovaranju“ namjenjen osobama odnosno organizacijama koje zastupaju ideju o „age-friendly“ EU.

„Age-friendly“ koncept dolazi iz kampanje o age-friendly okruženjima. Age-friendly EU je EU koja podržava sve dobne skupine, EU koja zadovoljava potrebe i vrijednosti našega društva kroz participativne pristupe.
Vodič je pun korisnih savjeta i poveznica na dodatne sadržaje i informacije korisne svim udrugama i organizacijama koje se sastoje od ili zastupaju osobe starije životne dobi. Vodič smo u potpunosti preveli na hrvatski jezik i dostupan je za preuzimanje na našim web stranicama.

O priručniku:
Akumulirajući znanje i iskustvo u ispitivanju i razvoju participativnih pristupa ovaj set alata ima za cilj širiti riječ i pružiti potporu starijim osobama i njihovim organizacijama u zagovaranju „age-friendly“ drušva odnsno „age-friendly“ Europske unije. Također i svatko tko želi utjecati na procese odlučivanja koji utječu na starije osobe i donošenja odluka u oblasti starenja može koristiti ove alate
AGE ovim vodičem želi posebno podržati svoje članove i druge organizacije starijih osoba u utjecanju na nacionalne politike kao i politiku Europske unije koje su relevantne za starije osobe; želi podržati i izgradnju partnerstva te omogućiti uvid u novosti u relevantnim politikama EU i mogućnostima financiranja. Ovaj se vodič temelji na nekoliko projekata i inicijativa u koje je AGE platforma bila izravno uključena, kao što su AFE INNOVNET, INNOVAGE, ASCE i WeDo projekt.

Vodič prati kampanju za „Age-friendly“ EU na način da prati razvoj koraka od planiranja do vrednovanja kampanje.

Priručnik sadrži:

  • Osnovni podaci o starenju i zašto su nam potrebna „age-friendly“ okruženja;
  • Radni model koji se može prilagoditi širokom rasponu kampanja
  • Savjeti koji će vam pomoći planirati i procijeniti svoje strategije i akcije;
  • Alati za provedbu određene akcije zagovaranja.

Priručnik ima za cilj biti dobra polazna točka za bilo koju organizaciju starijih ljudi koja žele promicati pozitivnu viziju starenja i starijih ljudi, a dolazi s konkretnim prijedlozima u tome kako to učiniti. To vam daje neke ideje o tome gdje početi, kako izgraditi svoj slučaj i kako za širenje svoje poruke.
Ovdje možete preuzeti Priručnik za izgradnju kapaciteta vaše organizacije.

PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U GRADU ZAGREBU – pilot studija

 

Autorice;

Vedrana Spajić – Vrkaš

Ines Vrban

Silvija Rusac

 

“…Kako bi ispitala uživaju li starije osobe svoja prava, a time i provjerila koliko je zahtjev za nadopunom dosadašnjeg pristupa starenju pro-aktivnim mjerama primjeren za naše uvjete, Zaklada „Zajednički put“ je početkom 2012. pokrenula istraživački projekt „Ljudska prava starijih osoba u Gradu Zagrebu“, u suradnji s Istraživačko-obrazovnim centrom za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta i Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je ostvaren uz potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Krajnja svrha projekta bila je izrada preporuka za unaprjeđenje sustava zaštite i promicanja prava starijih osoba u Gradu Zagrebu na temelju empirijskih pokazatelja i u skladu s idejom aktivnog i društveno uključenog starenja…”

 

Studiju u cijelosti možete besplatno skinuti u digitalnom obliku jednim klikom na slijedeći link:

studija_online

 

zaklada_final_naslovnica_Page_1

zaklada_final_naslovnica_Page_3

zaklada_final_naslovnica_Page_5