Arhiva kategorije: FORUM ZA DOBROBIT

najava okruglog stola

Preuzmite brošuru „Pregled poreznih olakšica povezanih s doniranjem“

Jučer, u srijedu 25.01. u Kući Europe u Zagrebu održan je okrugli stol „Uloga zakonodavstva u razvoju kulture doniranja u Republici Hrvatskoj“. Organizatori okruglog stola su Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule te udruga SO DO El Sistema Hrvatska, a stol je održan u sklopu projekta „El Sistema u Istri“ u kojem partneri socijalno-glazbenu metodologiju El Sistema teže implementirati i u zajednici. Bitna komponenta projekta je rad na razvoju dobročinstva i korporativne filantropije.

Cilj ovog okruglog stola bio je pridonijeti razvijanju svijesti o doniranju i razvoju filantropije u Hrvatskoj te rasprava o nužnosti promjene zakonodavstva u svrhu poticanja kulture doniranja poslovnih i privatnih osoba te usklađivanju hrvatskih Zakona sa zakonima Europske Unije i po uzoru na najbolje primjere zemalja Europe. Osim toga, ispitivalo se ozračje za stvaranje radne grupe za pripremu prijedloga promjene poreznih zakona te raspravljalo trenutno stanje, mogućnosti i potrebe za jačanje kulture doniranja u Hrvatskoj.

Nakon uvodnih riječi, u prvom dijelu programa Ricardo Luque, predsjednik udruge SO DO El Sistema Hrvatska, dao je kontekst okruglom stolu predstavljajući projekt unutar kojeg je nastao. Iako se u projektu radi o glazbi, naglasio je kako je fokus projekta zapravo društveni, odnosno cilj mu je utjecaj na društvenu zajednicu, dok je glazba tek medij da se utjecaj postigne. Segment projekta koji je polučio okrugli stol okrenut je upravo poticanju razvoja filantropije, u smislu prihvaćanja različitosti, dostupnosti programa svima, bez obzira na njihovu financijsku i društvenu pozadinu.

Uslijedilo je predstavljanje brošure „Pregled poreznih olakšica povezanih s doniranjem“ koju je ukratko predstavila upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule. Brošura sadrži osnovne podatke o zakonskoj regulativi u Hrvatskoj, tri zakona koja uređuju donacije, odnosno darivanje te usporedbu s ostalim zemljama u Europi, prema kojima Hrvatska ima nezavidan postotak porezne olakšice (dok se kod većine zemalja radi o 10% u Hrvatskoj je to 2%).

Brošuru u PDF formatu možete preuzeti ovdje: Brošura_Pregled_poreznih_olakšica_povezanih_s_doniranjem

Marina Dimić Vugec iz organizacije ODRAZ – Održivi razvoj zajednice i Julijana Tešija iz zaklade Slagalica predstavile su Prvo nacionalno istraživanje o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Republici Hrvatskoj, koncentrirajući se na rezultate vezane uz korporativno davanje. Prema rezultatima zaključuje se kako korporativni sektor vidi organizacije civilnog društva kao glavne pokretače akcija doniranja u opće korisne svrhe. Prema mišljenju ispitanih tvrtki uloga države u akcijama doniranja u opće korisne svrhe prvenstveno bi trebala biti u poticanju davanja kroz reguliranje poreznih olakšica za građane i pravne subjekte i u osiguravanju institucionalnog i zakonskog okvira. Zaklade bi trebale imati prvenstveno ulogu inicijatora takvih akcija, osigurati transparentnu i pravednu distribuciju prikupljenih sredstava. Tvrtke smatraju kako bi civilni i poslovni sektor mogli više surađivati, posebno na području identifikacije potreba zajednice i uspostavljanju komunikacije između tvrtki i lokalne samouprave.

Na okrugli stol nažalost se nije odazvalo Ministarstvo financija, koje bi, kako je primjetila Vesna Lendić Kasalo, moglo dati odgovore na neka od postavljenih pitanja vezanih uz promijene poreznog sustava. S obzirom na važnost donositelja odluka i njihovog osvještavanja i informiranja o problematici, iako je poziv poslan svim nadležnim odborima i klubovima zastupnika, okruglom stolu su se odazvali saborski zastupnici Tulio Demetlika i Giovanni Sponza.

U raspravi koja je uslijedila nakon predstavljanja, sudjelovali su Vesna Lendić Kasalo, iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Sanja Smoljak Katić, iz Hrvatske udruge poslodavaca – direktorica udruge trgovine, predstavnica trvtke Kaufland Irena Tolić Jularić te Iva Gluhak Babić kao predstavnica trvtke Metro C&C, Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna te Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, Marina Dimić Vugec iz ODRAZ-a, Julijana Tešija iz zaklade Slagalica, Drago Vručinić iz zaklade Zamah te dvoje poreznih savjetnika, Damir Brajković i Maja Živanović. Postavljena su brojna pitanja o zadnjoj poreznoj reformi koja je prošla bez javnog savjetovanja te o tome kako je upitno bi li povišenje postotka porezne olakšice bila motivacija tvrtkama na doniranje s obzirom da se ni trenutna olakšica ne koristi u onoj mjeri u kojoj bi to mogla. Također, istaknuto je kako bi donacije u korporativnom svijetu trebale bti strateške, planirane kako s određenim ciljem pridonošenju rješavanja konkretnog problema kojim tvrtka tada realno pomaže zajednici. Kako bi se izbjegle ad-hoc donacije i povećalo povjerenje, između tvrtki i civilnog sektora nužno je stvaranje partnerstava, nadziranje potrošnje doniranih sredstava u namjenjene svrhe (u čemu veliku ulogu imaju zaklade) te rad na detektiranju problema u zajednici. Iako se čini upitnim koliko bi služilo kao motivacija, povišenje porezne olakšice definitivno je korak ka usklađivanju sa zakonima u drugim europskim državama i ne može odmoći jer država treba početi promatrati olakšicu ne kao trošak već kao ulaganje u zajednicu, a kao problem je definitivno istaknuta porezna reforma koja je prošla bez javnog savjetovanja. Na koncu je istaknuto kako se ne treba brinuti o tome je li se uspjelo dotaći svih pitanja s obzirom da je polje široko, već je pohvalno što se potiče komunikacija na ove teme i što se stvara pozitivno ozračje kao dio promocije filantropije. Sa sudionicima okruglog stola razmjenit će se zaključci i dogovoriti daljnje aktivnosti u smjeru razvoja kulture doniranja.

Članak je preuzet sa slijedeće poveznice: http://www.civilnodrustvo-istra.hr/novosti/detaljnije/odrzhan-okrugli-stol-o-ulozi-zakonodavstva-u-razvoju-kulture-doniranja-u-re#sthash.Y7xXKRHh.dpuf

KODEKS HRVATSKOG FORUMA ZAKLADA “ZaDobro.BIT!”

Zaklada Zajednički put od 2012. godine ponosna je članica je Foruma zaklada ZaDobroBIT osovanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. U daljnjem tekstu prenosimo Kodeks koji sadrži načela rada naše i preostalih članica zaklada navedenog foruma.

zadobrobit

Uvod

Hrvatski forum zaklada ZaDobro.BIT! potiče i promiče dobrotvorna i solidarna nastojanja širokog spektra građana te gospodarskih i društvenih aktera usmjerena na opće dobro i društveni razvoj. U Hrvatskom forumu zaklada ZaDobro.BIT! podržavamo nove i tradicionalne oblike davanja koji odgovaraju potrebama čovjeka, koji izgrađuju naše društvo i zajednicu, koji potiču nova znanja i spoznaje te promiču kreativni izričaj. Prepoznajemo temeljne uloge i odgovornosti uključenih pojedinaca i javnosti te privatnog i neprofitnog sektora u stvaranju pravednog društva i društva jednakih mogućnosti. Kao zajednica davatelja podrške, promičemo i afirmiramo ulogu filantropije i zakladništva u društvu. Zagovornici smo javnih politika koje će podržati opstojnost i razvoj filantropskih i zakladničkih nastojanja pojedinaca i društvenih skupina. Strateški promišljamo davanje podrški kako bi se unaprijedio razvoj našega društva, ojačale sposobnosti članica našeg Foruma i šire zajednice te kako bi se ostvarila naša zajednička misija jačanja i širenja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.

Izražavamo naše zajedničko stremljenje pristankom na pridržavanje sljedećh načela:

Načelo poštivanja prava

Izgrađujemo i održavamo povjerenje javnosti u naš rad poštivanjem najviših etičkih načela i praksi te svih pravnih odrednica.

Načelo učinkovitog upravljanja

Učinkovito upravljamo imovinom darivatelja, odgovorno provodimo programe podrški, a naše su odluke jasne i transparentne.

Načelo misije i ciljeva

Naše filantropsko i zakladničko djelovanje ima svrhu koja je vidljiva u jasno postavljenoj misiji i jasno određenim ciljevima djelovanja.

Načelo trajnog učenja

Potičemo neprekidno učenje i promišljanje uključivanjem svih članova naših odbora, zaposlenika, primatelja podrški i donatora u stalni međusobni dijalog, izobrazbu, mentorstva i različite oblike neformalnog učenja.

Načelo poštovanja

Gradimo konstruktivne veze s prijaviteljima i primateljima podrški te donatorima koje se temelje na uzajamnom poštovanju, poštenju, povjerenju i razumijevanju.

Načelo transparentnosti i komunikacije

Njegujemo jasnu, konzistentnu i pravovremenu komunikaciju s prijaviteljima, primateljima podrški, donatorima i javnošću putem točnog i cjelovitog informiranja o svim aspektima našega rada, kroz dijalog i otvorenost prema argumentiranim kritikama i prijedlozima.

Načelo samoprocjene i pridržavanja standarda kvalitete

U cilju održavanja standarda kvalitete djelovanja, kontinuirano procjenjujemo vlastito pridržavanje ovih načela te se obvezujemo postupati sukladno njima.

Načelo suradnje

Dijelimo svoja znanja i iskustva te surađujemo sa srodnim organizacijama i drugim dionicima u cilju razvoja zakladništva i promocije filantropije.

Poziv na 1. Tjedan filantropije u Hrvatskoj: od 24. rujna do 1. listopada 2016. godine

Zaklada Zajednički put, kao članica Foruma ZaDobroBIT, sudjeluje u obilježavanju prvog hrvatskog Tjedna filantropije  i poziva Vas da posjetite park Zrinjevac ove subote i  pridružite nizu događanja koja će se održati u u sedam hrvatskih gradova od 24. rujna do 1. listopada 2016. godine

zadobrobit-logoNacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva poziva Vas na Tjedan filantropije koji se po prvi puta održava u Hrvatskoj, od 24. rujna do 1. listopada 2016. godine, u sedam hrvatskih gradova: Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Puli, Karlovcu i Gospiću.

Otvaranje prvog Tjedna filantropije u Hrvatskoj, održat će se u subotu 24. rujna 2016. od 10 do 14 sati na Zrinjevcu gdje će za sve zainteresirane Zagrepčane biti priređena brojna događanja na kojima će kroz prijepodnevnu šetnju parkom imati prigodu podrobnije se upoznati s radom zaklada uključenih u Hrvatski forum zaklada ZaDobroBIT! te uz glazbu, interaktivne igre, ankete, zabavne poklone, razgovore te na drugi zanimljiv način upoznati se s pojmom filantropija i ispitati vlastite sklonosti prema filantropiji. Tijekom cijeloga dana (od 0 do 24 sata) na Zrinjevcu će biti otvorena izložba “Filantropija u Hrvatskoj”.

Posebno skrećemo pozornost da će istoga dana (subota 24. rujna 2016. godine, od 11:00 do 13:00 sati) održati okrugli stol “Organizirana filantropija u Europi i Hrvatskoj” – predstavljanje prekograničnog doniranja, umreženosti zaklada u Europi i istraživanja ‘Giving in Europe’ u hotelu Dubrovnik u Zagrebu (Gajeva 1, dvorana Centrum). Na okruglom stolu će strani i domaći stručnjaci i čelnici velikih donatorskih institucija razgovarati o ključnim pitanjima filatropije u današnjici.

Svih ostalih šest dana diljem Hrvatske održavat će se brojna javna događanja, filantropske šetnje, sajmovi, izložbe, koncerti, konferencije, skupovi na otvorenom, otvaranje prvog Filantropskog centra u Hrvatskoj u Rijeci, te brojni drugi zanimljivi događaji.

Na posljednji dan Tjedna filantropije, ujedno i Europski dan filantropije i zakladništva, u subotu 1. listopada 2016. u Puli će se održati konferencija o filantropiji koja će pokušati odgovoriti na brojna zanimljiva pitanja: o razlozima i motivima za filantropska djelovanja – gdje počinje samopromocija, a završava dobročinstvo, o ulozi žene u filantropiji nekad i danas, o inovativnim oblicima filantropije te budućnosti zakladništva.

Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade Cvjetane Plavša-Matić, održavanje prvog Tjedna filantropije u Hrvatskoj pokušat će najširoj javnosti približiti kulturu darivanja i pomaganja s time da će i kroz ozbiljna i kroz zabavna događanja provući temeljna pitanja o ulozi i svrhovitosti filantropije danas. Pokazuje li filantropija svoje najsvjetlije lice kroz humantitarne akcije ili je najsvrhovitija kroz programe potpore? Je li glavni cilj filantropskog djelovanja promjena paradigmi suvremenog svijeta? Ima li filantropija svoju tamnu stranu? Može li na istinsku promjenu društvenih sustava utjecati pojedinac ili tu ulogu želi javna i korporativna filantropija?
I posljednje, ali možda i najvažnije pitanje – kako kroz šumu poruka i interesa utjecati da se makar malim pomacima šire sposobnosti empatije, altruizma i darivanja, jer, kako se već pokazalo u povijesti: velike promjene počinju malim koracima od grupica istinski zainteresiranih pojedinaca.

Organizatori Tjedna filantropije su Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj, dok su suorganizatori: Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah iz Zagreba, Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice, Osijek, Zaklada Kajo Dadić iz Splita i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Pula.

Ovdje možete preuzeti program 1.tjedna filantropije po gradovima:

Program prvog tjedna filantropije u Hrvatskoj

Izvor: zaklada.civilnodrustvo.hr

Petak, 16. rujna 2016.